دردهای سیاتیک

درد سیاتیک عارضه ای است که به دلیل تحت فشار قرار گرفتن عصب سیاتیک به دلایلی همچون بیرون زدگی دیسک کمر رخ می دهد و یکی از دلایل مهم ناتوانی و خانه نشینی است. عصب سیاتیک بلندترین عصب در بدن است که از قسمت های انتهایی ستون فقرات شروع و تا انتهای پاها ادامه پیدا می کند.

درگیری و تحت فشار قرار گرفتن عصب سیاتیک در هر نقطه ای از آن سبب بروز علائمی می شود که با عنوان کلی درد سیاتیک شناخته می شود. کمردردی که به پاها نیز منتشر می شود مهم ترین علامتی است که نشان دهنده درگیری عصب سیاتیک است.

شیوع این عارضه در بین آقایان ۳۰ تا ۵۵ سال بیش از سایر افراد است.

شیوع زندگی پشت میز نشینی و کم تحرکی یکی از دلایلی است که امروزه شیوع درد سیاتیک را افزایش داده است. علائم این بیماری ممکن است بحدی شدید باشد که سبب ناتوانی فرد در انجام امور روزمره و حتی دوری وی از محیط کار شود..

ادامه مطلب