اسکولیوز

هنگامی که ستون فقرات فرد دچار انحنای جانبی می شود – به این وضعیت پزشکی اسکولیوز گفته می شود. این منحنی شبیه به “S” یا “C” است ، درجه انحنا نیز معمولا خفیف است اگرچه در برخی موارد می تواند افزایش پیدا کند. هنگامی که اسکولیوز خفیف است در زندگی روزمره مشکلی ایجاد نمی کند اما در موارد شدید حتی می تواند باعث مشکلات تنفسی شود. به طور کلی ، دردناک نیست اما در این شرایط پزشکی ، باید با یک متخصص اسکولیوز تماس بگیرید.

دلیل این وضعیت مشخص نیست ، اما دو عامل اصلی که بر این وضعیت تأثیر می گذارند عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی هستند. اسپاسم عضلانی ، سندرم مارفان ، تومورها ، فلج مغزی اغلب به عنوان دلایل این بیماری در نظر گرفته می شوند. عمدتا از روش تشخیصی اشعه ایکس برای تعیین وضعیت استفاده می شود. این بیماری اغلب در مواردی که انحنا ثابت است و در جایی که ستون فقرات در وضعیت طبیعی قرار دارد ، به صورت ساختاری طبقه بندی می شود.

ادامه مطلب