درباره ما

دكتر عباس رحيميان، متخصص جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي) و فوق تخصص جراحي ستون فقرات

عضو انجمن جراحان ستون فقرات ايران
عضو انجمن بين المللي AOSPINE
مدرس دانشگاه تهران در بيمارستان سينا
پزشكان فوق تخصص جراحي ستون فقرات با گذراندن دوره اي جداگانه به مدت ٢سال، منحصرا براي اعمال جراحي ستون فقرات آموزش مي بينند كه حوزه هاي فوق تخصصي آن شامل اعمال جراحي انحرافات ستون فقرات (اسكوليوز، كيفوز) و ناهنجاريهاي آن شامل فتق ديسك و تنگي كانال نخاع و … مي باشد.

انجمن بين المللي AOSPINE، بيش از ١٣٠٠٠ جراح ستون فقرات در دنيا عضو مي باشند و از طريق آن آخرين يافته ها، دستاوردها و بهترين نتايج حاصل از درمان خود را به اشتراك مي گذارند.

ماموریت ما

موفقيت درمان، در گرو يك كار گروهي منسجم و مناسب است و در گرو اعتماد متقابل بين بيمار و پزشك مي باشد كه در نهايت منجر به بازيابي سلامت فرد بيمار مي شود.

ارتقاء سطح دانش عمومي جامعه جهت انتخاب بهترين خدمات درماني و همچنين ايجاد يك استاندارد مشخص جهت ارائه خدمات به مراجعه كنندگان از وظايف و اهداف ما مي باشد.