درمانهای جراحی تنگی کانال نخاعی

جراحی برای تنگی کانال نخاعی شامل برداشتن رشد بیش از حد استخوانی برای کاهش فشار و نیشگون گرفتن اعصاب نخاعی است. هدف دیگر جراحی متوقف کردن حرکت دردناک بخش ناپایدار ستون فقرات است.

تنگی کانال نخاعی یکی از بیماریهای شایع ستون فقرات است که می تواند منجر به درد ، التهاب و محدودیت حرکات ستون فقرات شود.

درمان تنگی کانال نخاعی در گام اول روشهای غیرجراحی همچون فیزیوتراپی ، استراحت ، داروها و تزریقات است و درمانهای جراحی تنگی کانال نخاعی تنها در برخی موارد که عوارض حسی و عضبی ایجاد شده و راهکارهای غیرجراحی نمیتوانند کمکی به شرایط بیمار بکنند انجام می گیرد.

رفع فشار ستون فقرات (لامینکتومی): برشی در وسط پشت ایجاد می شود. ماهیچه های ستون فقرات به کناری منتقل می شوند تا مهره های استخوانی نمایان شود. قسمت قوسی مهره که لامینا نامیده می شود (لامینکتومی) برداشته می شود تا نخاع و اعصاب نمایان شود. رباط های ضخیم شده و خارهای استخوانی برداشته می شوند. مفاصل فاست بیش از حد رشد کرده، که مستقیماً روی ریشه های عصبی قرار دارند، ممکن است کوتاه شوند تا فضای بیشتری برای خروج اعصاب نخاعی از کانال نخاعی ایجاد شود. در صورت وجود فتق دیسک، دیسککتومی ممکن است انجام شود.

لامینوپلاستی. این روش تنها در گردن زمانی انجام می شود که سطوح متعدد ستون فقرات تحت تاثیر تنگی قرار گرفته باشد. با ایجاد یک لولا روی لامینا و باز کردن دری به کانال، فضای داخل کانال نخاعی را باز می کند. یک صفحه فلزی شکاف در بخش باز شده را پر می کند.

سایر درمانهای جراحی تنگی کانال نخاعی

فیوژن ستون فقرات: در بیماران مبتلا به تنگی و بی ثباتی ستون فقرات یا لغزش یک مهره بر روی مهره دیگر (اسپوندیلولیستزیس)، جراح ممکن است توصیه کند که دو یا چند مهره را به طور دائم به یکدیگر متصل کنند تا ثبات بیشتری به ستون فقرات شما بدهد. این معمولاً همزمان با لامینکتومی انجام می شود. پیوندهای استخوان، معمولاً از لگن خود یا از بانک استخوان، در چند مهره که در آن لامینا برداشته شده است، قرار می گیرد. با گذشت زمان (۳ تا ۶ ماه) پیوند استخوان مهره ها را به یک تکه استخوان جامد تبدیل می کند. صفحات و پیچ های فلزی ممکن است برای بی حرکت کردن ناحیه در حین ایجاد همجوشی استفاده شوند.

همجوشی ستون فقرات ارتفاع طبیعی فضای دیسک را بازیابی می کند و از حرکت غیر طبیعی جلوگیری می کند.

 

کلمات مرتبط :

درمانهای جراحی تنگی کانال نخاعی – بهترین جراح ستون فقرات – بهترین جراح تنگی کانال نخاعی – بهترین جراح اسکولیوز – بهترین جراح کیفوز