جراحی اسکولیوز در کودکان

اسکولیوز یا انحنای جانبی ستون فقرات یکی از ناهنجاری اسکلتی است که شیوع آن در بین کودکان و نوجوانان بیش از سایر سنین است.

اسکولیوز از خفیف تا شدید میتواند رخ دهد و در موارد شدید حتی سبب اختلال در تنفس فرد شود.

جراحان ستون فقرات در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اسکولیوز که دارای انحنای بزرگ ستون فقرات بیش از ۵۰ درجه هستند ، تخصص دارند. جراحی اغلب موثرترین روش درمانی است که اسکولیوز را نمی توان با بریس ، فیزیوتراپی یا گچ گیری اصلاح یا کنترل کرد.

متخصص جراحی ستون فقرات چندین گزینه جراحی برای اصلاح خمیدگی ستون فقرات و سایر ناهنجاری های ستون فقرات ارائه می دهند.

جراحی اسکولیوز در کودکان

با توجه به این که همه بیماران مبتلا به اسکولیوز را نمی توان با درمان محافظه کارانه با موفقیت درمان کرد و اسکولیوز شدید ویا پیشرونده اغلب نیاز به جراحی دارد ، حتی متخصصان درمان محافظه کار باید در مورد درمان جراحی اطلاعات داشته باشند. 

بهترین جراح ستون فقرات از چندین تکنیک برای جراحی اسکولیوز بهره می برند.

درمان جراحی اسکولیوز به طور کلی برای انحناهای بیش از ۵۰ درجه توسط بهترین جراح اسکولیوز انجام می گیرد.

انحناهای بیشتر از ۵۰ درجه حتی پس از بلوغ اسکلتی نیز پیشرفت می کنند.

انحناهای بزرگتر باعث از بین رفتن عملکرد ریه می شوند و انحناهای بسیار بزرگتر نیز موجب نارسایی تنفسی می شوند.

همجوشی خلفی با ابزار استاندارد موثرترین درمان جراحی اسکولیوز در کودکان است.

تلاش های مختلفی با استفاده از جراحی بدون همجوشی در حال انجام است. برای کنترل رشد ، اپیفیزیودزیس در قسمت محدب تغییر شکل با یا بدون ابزار ، تکنیکی است که به منظور اصلاح تدریجی تدریجی و جلوگیری از زوال منحنی ها انجام می شود.

برای اجتناب از همجوشی برای کودکان نابالغ اسکلتی مبتلا به آسیب نخاعی یا میلودیسپلازی ، استتومی مهره ای برای درمان اسکولیوز فلج پیشرونده انجام می شود.

برای انحنای قفسه سینه راست با اسکولیوز ایدیوپاتیک ، استئوتومی های متعدد مهره ای بدون همجوشی انجام می شود. 

 

 

کلمات مرتبط :

درمان جراحی اسکولیوز – درمان اسکولیوز با جراحی – جراحی اسکولیوز – بهترین جراح ستون فقرات در تهران – بهترین جراح اسکولیوز